Perearst2 juhendid

Surma dokumendid Perearst2
Patsiendi surmateatise, surma põhjuse teatise ja surmatõendi väljastamine     Surmadokumentide väljastamiseks tuleb esmajärjekorras aknas Patsiendid kaard...
R, 21 Veebr, 2020 kell 11:58
Eesti Haigekassa Partnerhaldus ja PA2 arvete koostamine
Perearst2 liidestus Partnerhalduse infosüsteemiga (PHIS) toob kaasa mõned muudatused arve vormil, arve salvestamisel ja koondarve koostamisel.   Arve v...
R, 21 Veebr, 2020 kell 12:05
PHIS koondarve
Muudatused programmis „Koondarve“ seoses Eesti Haigekassa uute andmevahetusteenustega   Seoses Eesti Haigekassa uute andmevahetusteenustega on muutunud a...
R, 21 Veebr, 2020 kell 12:06
Töövõimetusleht
Juhend E-Töövõimetusleht   Esmase lehe sisestamiseks tuleb Patsiendi Raviloo aknas vajutada „Tööv.-leht“ nuppu.    Lehe sisestamisel on vaja sisestada k...
R, 21 Veebr, 2020 kell 12:08
Perearst2 labor Riik Covid-19
Lugupeetud Perearstid!   Covid-19 analüüside tellimiseks on loodud uus spetsiaalne labor „Riik Covid-19“ Labori saamiseks enda programmi palume teostada ...
N, 19 Märts, 2020 kell 3:28
Ületunni töö arvete esitamine PHIS
Arve ületunnitöö kohta esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 7-ks kuupäevaks näidates ära eelmises kuus tegelikult tehtud tööajaväliste ületundid...
T, 7 Aprill, 2020 kell 12:12
Otsusetugi
Tervishoiu otsusetugi   Otsustustugi pakub arsti töövoogu integreeritult konkreetse patsiendi kohta personaalseid soovitusi, viies kokku meditsiinilised te...
T, 5 Mai, 2020 kell 2:51
Perearst2 juhend
https://1drv.ms/b/s!AtE16JykjhlDeIvoQ7zAq6pBwZg?e=UaFeHk
E, 6 Dets, 2021 kell 1:51