Perearst2 liidestus Partnerhalduse infosüsteemiga (PHIS) toob kaasa mõned muudatused arve vormil, arve salvestamisel ja koondarve koostamisel.

 

Arve vorm ja  lisandunud uued väljad

 

1. Rahastuse allikas peab olema perearstidel määratud PA

    Mittekindlustatuse puhul MK

    Välismaalase puhul VA

    Eriarstidel RA

    Vaikimis on väärtus programmis PA

 

 2. Lepingu eriala

     Perearstidel on see väli tühi, kui rahastuse allikaks on määratud PA.

     Teistel juhtudel programm ise määrab rahastuse allika märkimisel vajaliku lepingu eriala.

     Oluline on märkida ära muudel juhtudel rahastuse allikas õigeks.

     Lepingu eriala täidetakse arve kontrollimisel EL välismaallastel ja mittekindlustatud patsientidel.

 

 3. Saatekirja nr. + OID

     Perearstidel jääb see väli tühjaks.

      Eriarstidel tuleb täita, kui on saatekirjaga vastuvõtt, see on kirjas ka HK   rahastuslepingus.

 

 4. On ületöö – pole vaja täita.

 

 5. EL.kindl.dok:

     EL kindlustatuse info sisestatakse isikuandmetesse, arvel saab arst valida sisestatud infot.

 

 6. Lepingu koefitsendid

     Arvel kajastuv koef2 väärtus on HK lepingust tulenev number.

 

7. Arveldusdokument välja blokis kajastuvad patsiendi arved

  

  Suunatud väli-  alates 01.01.2020 on uus loend, perearstidel arve avades on vaikimisi väärtus 1.

  Suunamise liik- alates 01.01.2020 on uus loend, perearstil vaikimis 2 -Tuli ise  

 

Kontrolli ja sule” nupule vajutamisel liigub kontrollimiseks HK-sse ja kui kontroll on edukas, arve suletakse. Vigade korral tuleb vastava sisuline veateade ja on vajalik parandada arve ja uuesti suunata HK-sse kontrolli.   Arvel saab teha muudatusi vajutades „Tühista kontroll”.

Muudatusi saab teha seni kuni arve pole koondarves. Igal kuu kohta peab perearst koostama koondpaki, mille esitamisel salvestatakse arved  Haigekassasse.

 

Koondarve koostamise osas saadame eraldi juhendi.

 

Lisainfo

 

Vaktsineerimiste koodid muudame me uuendustega. Seni tehtud vaktsineerimiste arved tuleb kõik üle kontrollida HK-s, need arved leiate Arsti töö programmis esimesel lehel Otsi –> Raviteenuste arved -> Arve (Töövõimetuslehe) sisestamise ajavahemik: 01.01.2020

 

Lisaks on uuendusega muutunud, et immuniseerimise koodid ei lähe automaatselt arvele, kuna need muutusid. Need tuleb käsitsi lisada.
 Tegeleme lahenduse täiendamisega, et hakkasid taas automaatselt liikuma arvele.

 

Eriarstidel on vaja teada lepingu eriala, et saaksime selle arvetele lisada.
 Kui on eriarstil üks eriala ja see on mõnel arvele juba sisestatud, siis saame sama eriala lisada teistele arvetele automaatselt.