Patsiendi surmateatise, surma põhjuse teatise ja surmatõendi väljastamine  

 

Surmadokumentide väljastamiseks tuleb esmajärjekorras aknas Patsiendid kaardil Isik täita surma kuupäev.

Joonis 1. Isik kaart koos surma kuupäevaga


 

 

Kui see on tehtud, siis surmadokumente koostama pääseb järgmist teed pidi:
aken Patsiendid => nupp F2 Arst  => avaneb aken Tervisekaart =>  menüü Saatekiri ja tõend => valik Surma dokumendid...

Joonis 2.Menüü  Saatekiri ja tõend - Surma dokumendid...

Avaneb aken Surma dokumendid, kus kuvatakse TEHIK-us olemasolevad surmadokumendid ja on  uute surma dokumentide koostamiseks nupud + ehk lisa.

Joonis 3. Aken Surma dokumendid koos TEHIK-us olemasolevate dokumentidega

Enne surmatõendi väljastamist tuleb koostada ja saata Tervise Infosüsteemi järgmised dokumendid:

1. Surmateatis,
2. siis surma põhjuse teatis (vastsündinu või loote surma korral perinataalsurma põhjuse teatis),
 3. seejärel saab surmatõendi Tervise Infosüsteemist alla laadida.

Kui TEHIK-us ei ole ühtegi surmadokumenti, kuvatakse aken Surma dokumendid ja saab alustada + nupuga surmateatise koostamist.

Joonis 4. Aken Surma dokumendid

Surmateatise koostamine
 

Surmateatise koostamise eesmärk on saata surmasündmus, toimumisaeg ja -koht Tervise Infosüsteemi.  

NB! Surmateatist võib koostada ja saata Tervise Infosüsteemi arst või iseseisva statsionaarse õendusteenuse osutaja õde või kiirabibrigaadi juht. Surmateatis tuleb alati saata Tervise Infosüsteemi esimesel võimalusel. Ilma surmateatise saatmiseta TIS-i ei saa koostada surmapõhjuse teatist ja surmatõendit!

Aknast Surma dokumendid + nupuga Surmateatis dokumendi juures saab alustada surmateatise koostamist. Avaneb aken Surmateatis.

Joonis 5. Aken Surmateatis

Isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi liik on vaja täita vaid välismaalase puhul.

 Surma kuupäev on kohustuslik (surma kellaaeg märkida juhul kui on teada).

Andmete salvestamisel (akna paremas servas nupp Salvesta) koostab teatise dokumendi. See dokument kuvatakse, kui valid  akna paremast servast nupu Eelvaade. See nupp avab dokumendi prindivaate. Salvestatud dokumendi andmeid saad  muuta, vajutades nuppu Muuda.

Koostatud ja salvestatud dokument tuleb saata Tervise Infosüsteemi nupuga Saada. Saatmisel tuleb surmateatis digiallkirjastada.

Tervise Infosüsteemi saadetud surmateatist muuta ei saa. Saab annulleerida saadetud teatise ja koostada uue. Annulleerimiseks on akna paremas servas nupp Kustuta, mis kustutab surmadokumendi kohalikust andmebaasist ja annulleerib Tervise Infosüsteemis. Annulleerimiseks tuleb sisestada annulleerimise põhjus.

Surmateatist saab Tervise Infosüsteemi saata ühe korra.


Surma põhjuse teatise koostamine

Enne surma põhjuse teatise koostamist peab olema koostatud ja TIS-i saadetud surmateatis.

NB! Surmapõhjuse teatist võib koostada ja saata Tervise Infosüsteemi ainult arst.

Aknas Surma dokumendid + nupuga Surma põhjuse teatise dokumendi juures saab alustada surma põhjuse teatise koostamist. Avaneb aken Surma põhjuse teatis.

Joonis 6. Aken Surma põhjuse teatis

Surma kuupäev on kohustuslik, seda saab vajadusel muuta või täpsustada (surma kellaaeg märkida juhul kui on teada).

Diagnooside puhul on kohustuslik sisestada sõnaline diagnoos (diagnoosi RHK-10 kood ei ole kohustuslik). Kui soovitakse siiski valida dokumendile diagnoosi koodi, siis neid saab valida dokumendile haigusjuhtu sisestatud diagnooside hulgast. Kohustuslik on sisestada surma algpõhjuse diagnoos.

Haiguse algus- ja lõppkuupäev tuleb soovi korral ise sisestada. Haiguse kuupäevade sisestamine pole kohustuslik.
Võimalikud kuupäeva formaadid on järgmised:
1. PP.KK.AAAA
2. KK.AAAA
3. AAAA


Andmete salvestamisel (nupp Salvesta) koostab dokumendi. See dokument kuvatakse, kui valid akna paremalt servast nupu Eelvaade. See nupp avab dokumendi prindivaate. Surma põhjuse teatis tuleb saata Tervise Infosüsteemi – selleks on akna paremas servas nupp Saada. Koostatud ja salvestatud dokument tuleb saata Tervise Infosüsteemi nupuga Saada. Saatmisel tuleb surma põhjuse teatis digiallkirjastada.

Surma põhjuse teatist saab muuta ja uue versiooni TIS-i saata. Surma põhjuse teatiseid võib olla TIS-is rohkem kui üks.

Ilma surma  põhjuse teatise saatmiseta TIS-i ei saa väljastada surmatõendit!

 

Surmadokumentide annulleerimine Tervise Infosüsteemis 

Nupp Kustuta kustutab surmadokumendi kohalikust andmebaasist ja annulleerib Tervise Infosüsteemis. Annulleerimiseks tuleb sisestada annulleerimise põhjus.

Annulleerimisest eraldi kedagi teavitama ei pea.

 

NB! Dokumentide annulleerimisel kehtib järjekord:  
Surma põhjuse teatis tuleb annulleerida enne surmateatist.

Surmatõendi koostamine 

Enne surmatõendi koostamist veendu, et surmateatis ja surma põhjuse teatis on saadetud Tervise Infosüsteemi. Tervishoiuasutus väljastab ainult ühe esmase surmatõendi (tasuta). Korduvtõendit (tasulist) tuleb taotleda maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest.

Kui surmateatis ja surma põhjuse teatis on koostatud ja saadetud Tervise Infosüsteemi, siis saab koostada surmatõendi. Surmatõendi väljastab sama arst, kes andis välja surmateatise.

Aknas Surma dokumendid + nupuga Surmatõend dokumendi juures saab alustada surmatõendi koostamist. Avaneb aken Surmatõend.

Joonis 7. Aken Surmatõend

 

Surmatõendile lähevad kahte tüüpi järgmised andmed:
1. Tõendi saaja ja tõendi autori andmed. Sisesta need surmatõendi sisestusvormil ja salvesta (nupp Salvesta).
2. Surmatõendile Tervise Infosüsteemist surma ja surma põhjuse teatiselt pärinevad andmed. Nende saamiseks vajuta akna paremas servas olevat nuppu Küsi tõend.  

 

Allalaaditud surmatõendi saab printida akna paremas servas oleva nupuga Prindi.

Paberkandjal ja allkirjastatud surmatõend on kehtiv, kui sellel on väljastaja asutuse tempel.
 Allkirjasta surmatõend ja tembelda.

 


 

 

Halduslikku lisainfot

• Välisriigi kodaniku lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse.
• Välisriigi kodaniku surmast peab teavitama Välisministeeriumi.
• Tundmatu isiku surma korral tuleb Tervise Infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Patoanatoomilise lahangu saatekirjale lisada sama tundmatu isiku kood, mis on TIS-i saadetud surmateatisel.
• Registreerimata sünniga vastsündinu suremise korral tuleb Tervise Infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda sünniteatis, surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse sündi ja surma registreerima.
• Surnult sündinu korral tuleb Tervise Infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis.
• Välisriigi kodaniku lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse.
• Välisriigi kodaniku surmast peab teavitama Välisministeeriumi.
• Tundmatu isiku surma korral tuleb Tervise Infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Patoanatoomilise lahangu saatekirjale lisada sama tundmatu isiku kood, mis on TIS-i saadetud surmateatisel.
• Registreerimata sünniga vastsündinu suremise korral tuleb Tervise Infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda sünniteatis, surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse sündi ja surma registreerima.
 • Surnult sündinu korral tuleb Tervise Infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis.

 

Juhul kui teatisi ei saa Tervise Infosüsteemi saata, siis:
• Arst annab paberil surmateatise ja surma põhjuse teatise (allkiri + tempel) surnu lähedasele, kes läheb nendega surma registreerima maakonnakeskusesse ja saab sealt surmatõendi.
• Arst saadab surmateatise ja surma põhjuse teatise
- paberil tähitud kirjaga posti teel Tervise Arengu Instituuti
- või krüpteeritud failina surma põhjuse registri e-posti aadressile.
• Arst saadab surmateatise ja surma põhjuse teatise Tervise Infosüsteemi esimesel võimalusel, kui tõrkeid enam ei esine.
• Tervishoiutöötaja väljastab surmatõendi paberil: saadab surma kande numbri päringu avalduse TEHIK-le. TEHIK väljastab surma kande numbri ja surma rahvastikuregistris menetlemise kuupäeva. - surma kande numbri avaldus on leitav TEHIK-u kodulehelt
• Tervishoiutöötaja koostab surmatõendi (arvutis või paberil)
 - surmatõendi vorm on leitav TEHIK-u kodulehelt