Arve ületunnitöö kohta esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 7-ks kuupäevaks näidates

ära eelmises kuus tegelikult tehtud tööajaväliste ületundide arv.

(S.o märtsi ületunnitöö andmed palume ära esitada 7-ks aprilliks)

• Ületunni töö arve tuleb esitada eraldi iga nimistu kohta

• Ületunni arvel tuleb väljale isikukood märkida nimistu omaniku isikukood.

• Märkige diagnoosiks Z75.0.

• Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest perearstile esitatakse koodiga 3067

• Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele esitatakse koodiga 3068

Näide ületunnitöö arve esitamisest

Nt. Nimistus A tegi perearst nädalavahetusel 4 ületundi ja nimistu abiarst 3 tundi. Nimistu juures

töötavad 2 pereõde tegid kumbki 3 ületundi. Antud juhul koostatakse üks raviarve kus isikukoodi

kohapeale kirjutatakse nimistu A perearsti isikukood. Arvele kantakse kood 3067 ja teenuskordade

arvuks nimistuga töötavate arstide ületöö tundide arv kokku, ehk antud näite korral 7 ja kood 3068,

millel teenuskordade arvuks nimistuga töötavate õdede ületöö tundide arv, ehk antud näite korral 6.

Teenuse kuupäevaks nt. märtsi puhul 31.03.2020