Medisofti veebiregistratuuri infosüsteemi Medireg muudatused, mis kaasnevad üleriigilise digiregistratuuriga liidestumisel

Muudatused, mis puudutavad kõiki Mediregiga liitunud asutusi

Raviasutuse ja osakonna uue aadressi sisestamine 

Raviasutuse aadressi lisamine/muutmine toimub läbi valiku Haldamine/Raviasutus väljal Aadress.

Raviasutuse osakonna aadressi lisamine/muutmine toimub läbi valiku Haldamine/Osakond, kus esmalt tuleb vasakult paanilt leida osakond, mille aadressi muuta soovid ning seejärel tuleb klõpsata nupul Muuda. Ka siin tuleb uus aadress sisestada väljale Aadress.

Uus aadressi otsing on liidestatud Maa-ameti süsteemiga ja aadressi otsimine salvestab automaatselt baasi kõik vajalikud väljad. 

111.png

Aadressi lisamiseks alusta aadressi sisestamist ja tee seda senikaua, kuni vajalik aadress ilmub aadressi loendisse, nt:

112.png

Mida täpsemalt aadressi sisestad, seda vähem jääb loendisse ridu. Kui sobiv aadress on valitud, avaneb ekraanile aken Aadressiandmete lisamise süsteem.

113.png

Vajadusel täida ka selles aknas olevad väljad ja salvesta need. Kui ka see tehtud, ilmub aadressi sisestamise lahtri alla link Muuda aadressi lisavälju.

114.png

Selle peal klõpsates avaneb taas aken Aadressiandmete lisamise süsteem, kus on võimalik teha parandusi/täiendusi.

Digisaatekirja nõude kuvamine

Valiku Haldamine/Teenused all kuvatakse nüüd ka seda, millistel teenustel on digisaatekirja nõue (dsk).

115.png

 

Teenuse valik broneerimise aknasse

Patsiendile aja broneerimise aknasse lisandub teenuse valimise väli.

116.png

 


 

 

Muudatused Medireg-iga liitunud asutustele, mis liidestuvad üleriigilise digiregistratuuriga

 • Raviasutuse osakonna ressursside üleslaadimine üleriigilisse digiregistratuuri (üles laetakse arstide, teenuste ja asukohtade loendid). 

Selle toimingu sooritamiseks tee esmalt valik Haldamine/Osakond. Seejärel klõpsa ekraani vasaku paani alumises osas oleval nupul Laadi ressursid digiregistratuuri

117.png

Siin kuvatakse ühtlasi ka infot viimati tehtud ressursside värskenduse kohta. Vaikimisi toimub automaatne  ressursside uuendamine igal õhtul kell 23:00. 

 • Broneerimise aknasse on lisatud digisaatekirja valik.

121.PNG

Kui broneeritakse vastuvõtuaega teenusele, mis nõuab digisaatekirja olemasolu, on ka digisaatekirja välja täitmine kohustuslik.

 • Broneerimise aknas on teenuse valik kohustuslik.

120.png

PS Digisaatekirja nõudega teenusele aja broneerimiseks peab broneerijal olema digisaatekirja pärimise õigus. Kui nt registraatoril, õel, assistendil või administraatoril seda ei ole, annab programm veateate: "Isik on Terviseametis registreerimata või isikul puudub kehtiv oskus".

Digisaatekirja pärimise õigusega isik saab anda päringute tegemiseks volituse:

Haldamine->Osakond->Töötaja lehel. 

 

 

 • Kui broneerimisel valiti globaalne teenus, siis kontrollitakse, kas kõik tingimused broneerimiseks on täidetud (nt kui broneeritakse aega sellisele teenusele, mis nõuab digisaatekirja olemasolu, tuleb digisaatekiri kindlasti valida). Kui mõni tingimus on täitmata, siis aega broneerida ei saa. 
 • Peale broneerimist saadetakse broneering Tervise Infosüsteemi (TIS-i).
 • Kui patsient on saabunuks või mitteilmunuks märgitud ning vastuvõtu lõpuaeg saab mööda, siis saadetakse visiidi toimumise või mittetoimumise info TIS-i. 
 • Peale broneeringu tühistamist („kustuta patsient järjekorrast” või „tühista” patsiendi vaates) saadetakse tühistamine ka TIS-i. Kui enne on saadetud toimumise või mittetoimumise info, siis saadetakse selle tagasivõtmine ka. 
 • Patsiendi vaates kaob võimalus broneerida tasuta aegadele.
   
  Patsient küll näeb ja saab valida neid aegu, kuid aja broneerimise lehel suunatakse ta üDR lehele, kus ta saab broneeringu lõpuni viia.